Garantier och försäkringar

Det är tryggt att bygga ett Götenehus

En av livets viktigaste affärer ska naturligtvis vara trygg från start till mål, oavsett om du väljer byggsats eller nyckelfärdig totalentreprenad. När man som vi har en vision om att ha de mest nöjda kunderna, då slarvar man inte utan gör allt rätt från början.

Som en extra säkerhet i ditt livs största affär lämnar vi generösa och omfattande garantier på ditt hus. Omfattningen skiljer sig beroende på om du köper ditt Götenehus med totalentreprenad eller som en byggsats med delad entreprenad och innefattar följande:

 • Larm

  Vid en totalentreprenad ingår bygglarm under hela byggtiden. Hela första året efter nyckelöverlämnandet gäller ett hemlarm utan extra kostnad, sedan väljer du själv om du vill fortsätta med det till ett fördelaktigt pris.

  I en byggsats ingår inte något larm.

 • Villaförsäkring för nybyggnation

  Vi tecknar en villaförsäkring som ger dig både ett rättsskydd, ansvarsskydd och egendomsskydd och gäller från husleverans och ett år framåt. Detta gäller både vid totalentreprenad och byggsats/delad entreprenad.

 • Nybyggnadsförsäkring

  Totalentreprenad: En nybyggnadsförsäkring hos GAR-BO gäller tio år efter slutbesiktning. Försäkringen ger dig skydd för fel och skada som visar sig efter det att byggnadsarbetena godkänts vid en slutbesiktning, till exempel fel i byggnadens konstruktion eller i de material som använts.

  Byggsats: Nybyggnadsförsäkring gäller enbart byggsatsen. Du kan själv teckna försäkring för byggnadsarbeten mot en tilläggskostnad.

 • Färdigställandeskydd

  Totalentreprenad: En försäkring som kallas färdigställandeskydd ingår i entreprenaden. Denna ger dig ett ekonomiskt skydd om Götenehus inte kan slutföra arbetena eller avhjälpa fel som upptäcks när bygget är färdigt, exempelvis vid konkurs eller likvidation.

  Byggsats: Färdigställandeskyddet gäller enbart för byggsatsen. Du kan själv teckna försäkring för byggnadsarbeten mot en tilläggskostnad.

 • Garantibesiktning efter två år

  Vid totalentreprenad gäller en garanti under två år från slutbesiktningen. Fel som uppkommit och noteras av en besiktningsman vid en så kallad garantibesiktning (§59-besiktning enligt konsumenttjänstlagen) åtgärdas av oss enligt bestämmelserna i ABS 09.

  Vid köp av byggsats gäller en garanti på byggsatsen under två år från slutbesiktningen. Fel som uppkommit på byggsatsen och noteras av en besiktningsman vid en så kallad garantibesiktning enligt ovan eller som anmälts enligt bestämmelserna i AA12 åtgärdas av oss.