Energisnåla Götenehus

Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning

Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Och det är inte så konstigt. För många villaägare i äldre hus kan vintermånaderna innebära skyhöga energiräkningar. Samtidigt ställer myndigheterna allt större krav på hur mycket energi ett nytt hus får förbruka.

Vårt innovativa byggsystem med moderna tekniska lösningar minimerar din energiförbrukning. Och vi gör det utan att du behöver gör avkall på tilltalande design, ljusa rumsmiljöer och modern bekvämlighet. Vi vet att det går att kombinera en hög boendestandard med låg energiförbrukning – det kommer både miljön och din plånbok att må bra av under många år framöver!

Ett energisnålt boende börjar med ett tätt skal

Väggar, fönster, dörrar, vindsbjälklag och bottenplatta utgör tillsammans husets ”skal”. Genom att successivt minimera värmeläckaget genom skalet, har vi steg för steg lyckats pressa ner energiförbrukningen i boendet.

Den smarta väggen

energisnal-vaggkonstruktion-gotenehusVår välisolerade vägg är uppbyggd i två skikt och är en av de tjockaste på marknaden – men det är inte bara tjockleken på isoleringen som avgör hur bra en vägg är ur energisynpunkt. Lika viktigt är att väggen bidrar till ett tätt skal för huset, där värme inte läcker ut genom de ”hål” som ofta uppstår när olika slags installationer utförs i väggen.

I väggkonstruktionen har plastfolien, som bildar en diffusionsspärr, placerats så att installationer för el och VVS kan ske utan att spärren bryts. Genom att väggen förblir tät, undviker vi kalldrag och hindrar fuktig rumsluft att tränga in i väggkonstruktionen. Med ett väl genomtänkt system för skarvar och inpassningar i bjälklag, förblir huset tätt även när väggblocken har sammanfogats på byggplatsen.

Dessutom är alla detaljlösningar kring fönster och dörrar väl genomarbetade för största hållbarhet och täthet för klimatets påverkningar.

Vi provtrycker alla hus

För att säkerställa att huset är så tätt som möjligt och inte läcker värme i onödan gör vi en provtryckning av ”skalet” på alla hus där vi är ansvariga för entreprenaden. Den effektiva väggkonstruktionen garanterar att vi när det gäller täthet regelmässigt hamnar på värden som ligger kring eller under definitionen för passivhus enligt FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader: 0,30 l/s m2). Det placerar oss bland de allra bästa på den svenska husmarknaden, och innebär att ett nytt Götenehus ett av de energieffektivaste hus du kan bo i.

Energieffektiva fönster och dörrar

spara-energi

Välisolerade och täta fönster och dörrar är en förutsättning i ett energieffektivt hus. Att hindra värmeförluster via fönstren är extra viktigt i ett modernt hus med väl tilltagen boyta och generösa ljusinsläpp.

Standardfönstren i ett nytt Götenehus har mycket låga U-värden, ca 0,9 W/m2K beroende på typ och storlek. Detta ger oss möjlighet att bibehålla kvaliteten i att ha stora ljusinsläpp på fasaden, vilket skapar ljusa och vackra rum. Som standard ingår även en bekvämt underhållsfri aluminiumklädd utsida.

Frånluftsvärmepump som standard

Som standard levereras ett Götenehus med en effektiv frånluftsvärmepump, där värmen i den luft som lämnar huset genom ventilationssystemet återvinns. En frånluftsvärmepump ger dig ett bekymmersfritt och ekonomiskt boende där uppvärmningen i princip sköter sig själv.

energiforbrukning-franluft

Om du som husköpare vill gå ett steg längre i energibesparing kan vi till exempel installera en värmepump som utnyttjar värmen i berggrunden, jorden eller närliggande vatten. Vi hjälper dig att räkna på hur mycket du kan spara på att investera i ett ännu effektivare uppvärmningssystem.

gotenehus-energibroschyr

 

Mer om hur vi tänker om energi och smarta lösningar kan du läsa om vår energibroschyr.pdf.