Så här går det till

Det är en både rolig och spännande process att bygga ett hus. Förmodligen är det ditt livs största investering, och det känns säkert komplicerat att sätta sig in i hur det går till.

Av erfarenhet vet vi att många frågor kommer att dyka upp under resans gång, och vi vill därför förklara byggprocessens olika skeenden. Att bygga hus är inte så svårt som det kanske kan låta!

Tomten

Studera olika typer av tomter, tänk in hur och var ni vill bo under en lång tid. Hur ser kommunikation och barnomsorg ut? Besök tomten under olika tider på dygnet för att se hur ljuset faller. Försäkra er om att tomtsäljarens uppgifter stämmer och kolla med kommunens stadsbyggnadskontor att tomten verkligen är till salu. Stäm av med Lantmäteriet om tomten belastas av något servitut eller är belånad. Ta reda på hur omgivningen är planerad med andra nybyggnationer och eventuella nya vägar. Titta även på tillkommande kostnader såsom avstyckning, anslutning av vatten och avlopp. Läs mer om vikten av att välja rätt tomt här.

Husvalet

Gör först och främst en ordentlig boendekalkyl med en bankman utifrån er budget. Sen börjar det roliga – att välja huset som passar er familj bäst! Vi har över 70 olika arkitektritade hustyper att välja bland och det finns stor frihet att anpassa dem alla efter era unika önskemål. Tänk inte bara på vilken planlösning ni gillar bäst utan även på husets läge på tomten, områdets stil och hur huset ska vara byggt för att kunna växa med er. Våra hussäljare hjälper dig givetvis att resonera kring detta – tveka inte att kontakta oss!

Bygglovet

Som er totalentreprenör hjälper vi till att ta fram alla handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov:

  • Huvudritningar med planer och fasader
  • Sektionsritning
  • Situationsplan med uppgift om anslutningspunkt till kommunalt VA-nät
  • Teknisk beskrivning
  • Anmälan av kontrollansvarig

Beviljande av bygglov tar oftast mellan en till tre månader och priset varierar beroende på hur stort hus du ska bygga och om det finns detaljplaner framtagna för tomten.

Slutlig beställning

När ni har gjort era eventuella tillval och bygglovet har beviljats läggs en tillverknings- och leveransorder (TOLO) hos oss. Nu läggs huset in i produktionsplaneringen och ni får ett bestämt datum för leverans och färdigställande.

Byggnadskreditiv och spärrförbindelse

När man ska bygga hus behövs ett byggnadskreditiv från banken. Detta är ett lån som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. Ett visst antal veckor före stomleveransen ska en spärrförbindelse i detta kreditiv lämnas till oss. Det innebär att en del av kreditivet som motsvarar köpesumman reserveras för vår räkning och är vår säkerhet för leveransen. När bygget är klart läggs lånet om till ett vanligt bolån. Mer information om detta får ni från er bank.

Kontrollansvarig (KA)

Enligt lag ska det finnas en oberoende kontrollansvarig (KA) som verifierar att nybygget uppfyller gällande bestämmelser. Han eller hon ska följa bygget och se till att kontrollplanen följs under byggets gång. Kontrollansvarig ska även medverka vid samråd och slutbesiktning. Kostnaden för en KA kan variera och beror på byggets komplexitet.

Tekniskt samråd

Innan byggstart kan ske ett tekniskt samråd hållas med dig som byggherre och byggnadsnämnden i kommunen. Vid detta samråd ska kontrollansvarig medverka och kontrollplanen fastställas. Efter detta kan startbesked lämnas och det är dags att börja bygga.

Utsättning

Enligt lag ska en utsättning av huset göras efter att bygglovet beviljats, startbesked har lämnats och alla kontrakt är klara. Detta innebär att husets exakta läge på tomten markeras av kommunen eller en fristående sakkunnig konsult. Före gjutning av plattan ska även ett lägesbevis tas fram av kommun eller sakkunnig konsult. Vi hjälper dig med allt du behöver, men det är ditt ansvar att detta görs.

Byggtiden

Grundläggning och resning av stommen går ganska fort. Plattan till grunden kan ta någon vecka att lägga. Eftersom mycket är tillverkat i förväg i vår fabrik går det även snabbt att resa och vädersäkra huset – ofta bara en dag. Att inreda själva huset med innerväggar, kök och golv tar däremot längre tid.

Projektledare

Götenehus har projektledarrollen i byggprocessen. Du får en egen projektledare som håller i alla trådar och som medverkar vid byggplaneringsmötet, stomresning samt vid slutkontroll.

Försäkringar

Ditt husbygge är försäkrat så snart du har tecknat ett kontrakt med oss. Förutom en villaförsäkring får du en färdigställandeförsäkring och en byggfelsförsäkring. Läs mer här.

Slutbesiktning och slutsamråd

Då huset är färdigt ska en slutbesiktning utföras av en oberoende besiktningsman. Byggnadsnämnden kallar även till ett slutsamråd och därefter kan ett slutbesked lämnas.

Inflyttning

Nu är allt klart och det är dags att flytta in i ert hem och låta husdrömmarna bli verklighet!