Klassisk arkitektur

Klassisk arkitektur med fin symmetri

De klassiska husen byggs och formges enligt klassisk svensk tradition men är invändigt inredda för att passa vår moderna livsstil. Den här typen av hus uttrycker hemtrevnad och idyll och har kommit att bli en del av den svenska landskapsbilden. Vi känner trygghet i det ursprungliga där finns både en historisk och en känslomässig förankring.

visningshus-bjurholm-7

Exteriören

En klassiskt formgiven byggnad har balans i sina proportioner, med huvudentrén i mitten av huset och fönstren symmetriskt placerade på var sida. Andra kännetecken för de klassiska husen är taktegel i rött, fönster med spröjs, träpanel med knutbrädor och traditionell färgsättning i vitt, rött eller gult.

Viktigast är dock husets proportioner. Väljer man till exempel att öka takhöjden bör även fönstren bli högre. De bör ligga i linje med överljuset över dörren, för fasadens symmetris skull. Och kanske ska ett brett hus ha två skorstenar av samma anledning – symmetri. Förr byggde man ofta ett mittparti i två våningar, med en enplanslänga på var sida. Det är ett knep att använda även idag.

Ett klassiskt hus vill man gärna kunna uppleva på lite avstånd, så en rejäl tomt är ett stort plus.

new-england-03

Interiören

De klassiska husen har vanligtvis generösa kök med plats för matbord men ibland även en typisk ”finmatsal” för speciella tillfällen. Matsalen placeras gärna i till exempel en egen vinkelbyggnad med vackert burspråk.

Historiskt sett utgick den klassiska planlösningen från en enorm entréhall. Det är dock inte så praktiskt för en modern familj av idag. I stället kan man planera huset med en offentlig mittdel innehållande kök och vardagsrum, och sedan placera de privata rummen på var sida. Här kan det vara smart att dela på föräldrarnas och barnens sovrum, och lägga dem åtskilda med kök och vardagsrum emellan.

new-england-02

Detaljer

Inredningsdetaljer är viktiga när man vill uppnå en enhetlig klassisk stil även interiört. Till exempel passar listverk i allmogestil, dörrar och luckor med speglar, och blandare med svanhals och kranar smälter bättre in än till exempel en ettgreppsblandare.