Fritidshus från VärsåsVillan

Via vårt varumärke VärsåsVillan säljer vi fritidshus optimerade för de speciella förhållanden som råder där de flesta fritidshus uppförs i Sverige – vid kusten, på fjället, i skogen eller vid en sjö.

Vi vet att olika omgivningar och miljöer kan kräva unika lösningar av arkitekturen, och vi kan ta fram det perfekta fritidshuset för dig oavsett var du vill bygga det.

All information om Värsåsvillans fritidshus finns på www.varsasvillan.se. Välkommen!

Vi hjälper dig!

Hela Götenehus säljkår kan hjälpa dig mot vägen till det perfekta fritidshuset – tveka inte att kontakta oss!