85 års erfarenhet av inbyggd omtanke

”Den som köpt ett Götenehus kan lita på de fackmän som ritat och utarbetat alla detaljer, de fackmän som tillverkat huset, och de fackmän som lämnar råd och upplysningar samt äro köparen behjälplig i belåning och alla andra tänkbara byggnadsfrågor.”

Så skrev bröderna Arthur, Martin och Eric Storck i inledningsordet till Götenehus första katalog år 1931. Vi arbetar fortfarande utifrån deras värdegrund men idag kallar vi det helt enkelt för inbyggd omtanke. Det innebär att vi bygger bostäder som ger mer än bara tak över huvudet.

Vår filosofi är att det viktigaste i en bostad är människorna som bor där och att deras liv och visioner går hand i hand med allt från omgivningar och miljö till materialval och inredning. Omsorgen för det genuina, ansvaret för detaljerna och erfarenheten från generationer gör att vi alltid ligger i framkant av utvecklingen. En bra bostad ska helt enkelt tåla alla lägen i livet!

Götenehus hus idag är ett stark etablerat varumärke med ett av de bredaste sortimenten av bostadshus, villor och fritidshus på den svenska marknaden. Så här ser vår historia ut.

1930- och 40-talet

historia-1931

Bröderna Storck med personal 1931.

Götenehus bildades 1931 under namnet Götene Träindustri när bröderna Arthur, Martin och Eric Storck övertog AB Göteneds Snickerifabrik med anor från slutet av 1800-talet. Göteneds Snickerifabrik hade fram tills dess en bred tillverkning av bland annat dörrar, fönster, köksinredningar samt kylskåp och hästkärror (!). Delar av lokalerna som verksamheten bedrevs i då finns kvar och används än idag.

historia-gotenestugan

Götene-Stugan ca 1935 och en katalogbild från 1941.

Redan året därpå tillverkade vi en monteringsfärdig sportstuga som kallades Götene-Stugan. Snart tillverkades även villor för permanent boende, och huskatalogen som gavs ut 1932 var den första i sitt slag i Sverige. Allt som kunde göras av trä tillverkades i vår egen snickerifabrik – från husstommar och trappor till fönster och dörrar.

1950- och 60-talet

De här åren levererade Götene Träindustri utöver villor även ett stort antal skolbyggnader och diverse specialprojekt som till exempel bostäder till områden i Europa som drabbats av naturkatastrofer. Med tiden blev prefabriceringsgraden större och större, med snabbare och smidigare byggnation som följd. I samarbete med olika entreprenörer levererade vi ca 4000 hus i storelement till Stockholmstrakten fram till 1984.

1970- och 80-talet

I mars 1977 ändrades företagsnamnet till Götenehus AB och vi flyttade in i vårt nuvarande huvudkontor. Under det tidiga 80-talet började vi bygga hus med totalentreprenad, vilket är ett populärt alternativ bland våra kunder än idag. Vi var även bland de första på marknaden att lämna en 10-årsgaranti på våra hus, vilket innebär en trygghet under tio år mot större bygg- och konstruktionsfel. Vårt sortiment började nu även inkludera daghem, gruppboende för handikappade, äldreboende etc. Den typen av byggnader levererar vi fortfarande till den svenska marknaden.

historia-70-80-tal

Husmodeller från 1970-1990

1990-talet

90-talets lågkonjunktur var en svår tid för hela husbranschen, men med vårt starka varumärke i ryggen lyckades vi ändå ta oss igenom denna tuffa tid. Tyskland och Norge blev nya marknader under en period.

Under senare delen av decenniet utvecklade vi en helt ny design för villor med side-by-side-tak (motstående pulpettak). Snart var detta något som hela branschen tog efter, och ett nytt och modernt arkitektoniskt uttryck hade skapats med Götenehus som drivande kraft.

1997 införlivas företaget Sjödalshus i koncernen. Sjödalshus något mer klassiska husmodeller kompletterade Götenehus moderna hustyper väl och det totala sortimentet breddades.

2000-talet

Modernismens utveckling fortsatte under början av 2000- talet och vi lanserade återigen ett nytt koncept med ett kubistiskt formspråk som grund. Detta kom att bli en symbol för det tidiga 2000-talet och återigen låg Götenehus i framkant när det gällde arkitektur och design. I Stockholm blev vårt visningshus Origo som representerade den här stilen en stor publiksuccé. Det sortiment av husmodeller vi utvecklade under dessa år var och är fortfarande ett av de bredaste och mest kompletta i Sverige. År 2012 införlivas även VärsåsVillan i koncernen. VärsåsVillans utbud av fritidshus stärker vår position på marknaden ytterligare.

Vi ser med tillförsikt på framtiden, och är säkra på att leverera vackra, välplanerade Götenehus till nöjda kunder under många år till!