Så går det till – bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt från Götenehus

Att köpa en ny bostad är förmodligen en av de största investeringar som du gör i livet. Vi på Götenehus vill göra det så enkelt som möjligt för dig och din familj. Så här fungerar det i stora drag när du köper en av våra bostadsrätter.

att-bygga-gotenehus-brf-ny2

 

Intresseanmälan

När du bestämt dig för var du vill bo gör du en intresseanmälan till Götenehus, via vår hemsida eller ringer ansvarig säljare/mäklare för projektet. Bostäderna förmedlas enligt principen ”Först till kvarn” med fasta priser och du slipper alltid budgivning.

Bokningsavtal

I vissa projekt förekommer det att vi skriver ett bokningsavtal. Bokningsavtalet innebär att vi reserverar din bostad och i samband med detta betalar du en bokningsavgift. När bokningsavgiften är inbetald markeras din bostad som Bokad på Götenehus hemsida. Om projektet av någon anledning inte genomförs återbetalar vi givetvis din bokningsavgift.

Förhandsavtal

Nästa steg är att teckna ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med detta betalar du in ett förskott där eventuell bokningsavgift räknas av. Förskottet är en del av insatsen, och avtalet innebär att föreningen lovar att upplåta just din bostadsrätt till dig och du lovar att köpa den.

När förhandsavtal är tecknat markeras din bostad som Såld på Götenehus hemsida.

Upplåtelseavtal

I god tid innan inflyttning upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan, som är godkänd av två intygsgivare utsedda av Boverket.

Inredningsval

Efter att upplåtelseavtalet upprättats blir du kallad till ett personligt möte med vår kundansvarig. Tillsammans går ni igenom de inredningsval du kan göra i din lägenhet. Vi erbjuder dig ett noga genomtänkt urval av bland annat vitvaror, köksdetaljer, ytskikt etc. av hög kvalitet och från välkända leverantörer. 

Besiktning

Cirka två veckor före slutbesiktningen gör Götenehus en egen förbesiktning av din lägenhet. Denna har till syfte att se till att inga fel återstår vid slutbesiktningen, och är en del av det vi brukar kalla ”inbyggd omtanke”.

Inflyttning

På tillträdesdagen överlämnas nycklar och sköteselinstruktioner till dig mot uppvisande av kvitton på att slutbetalning av insatsen skett. Nu övergår ansvaret för huset till dig och du kan flytta in!

Bostadsrätt som boendeform

Som medlem i en bostadsrättsförening får du rätten att nyttja en viss bostad utan tidsbegränsning. Du äger inte bostadsrätten fysiskt, men har en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten. Utöver en insats betalar du löpande en månadsavgift som ska täcka din andel av föreningens kostnader, som exempelvis drift och underhåll samt räntor. Syftet för en bostadsrättsförening är att alla medlemmar ska kunna bo till självkostnadspris.

Garantier och försäkringar

Garantibesiktning efter två år
Eventuella fel som upptäcks i samband med slutbesiktningen åtgärdas av Götenehus. Därefter gäller en garanti under två år från slutbesiktningen som ingår i entreprenaden. Fel som uppkommit och inte beror på köparen åtgärdas av Götenehus.

Nybyggnadsförsäkring
Bostadsföreningen tecknar en nybyggnadsförsäkring hos GAR-BO som gäller tio år efter slutbesiktning. Försäkringen ger föreningen skydd för fel och skada som visar sig efter det att byggnadsarbetena godkänts vid en slutbesiktning.

Allriskförsäkring
Götenehus tecknar en allriskförsäkring som täcker kostnader för skador som uppkommer under entreprenadtiden, t ex inbrott och skadegörelse. Försäkringen gäller från byggstart till slutbesiktning.

Färdigställandeskydd
Bostadsrättsföreningen tecknar även en försäkring som kallas färdigställandeskydd. Denna har ingen självrisk och ger föreningen ett ekonomiskt skydd om entreprenören inte förmår att slutföra arbetena eller avhjälpa fel som upptäcks när bygget är färdigt, exempelvis vid konkurs eller likvidation.

Ansvar för osålda lägenheter
Götenehus betalar månadsavgifterna för de lägenheter som är osålda vid slutbesiktningen. De lägenheter som inte har blivit sålda inom sex månader efter godkänd slutbesiktning förvärvas av Götenehus till den kostnad som framgår av föreningens ekonomiska plan. På så sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Förskotts- och insatsgaranti
Föreningen tecknar en förskottsförsäkring i samband med att den preliminära ekonomiske planen har granskats av opartiska intygsgivare. Förskottsgarantiförsäkringen säkerställer föreningens eventuella skyldighet att betala tillbaka förskotten.

När den ekonomiska planen fastställts får föreningen tillstånd av bolagsverket att upplåta bostadsrätt. Föreningen tecknar då en insatsgarantiförsäkring som garanterar föreningens eventuella skyldighet att betala tillbaka insatsen. Garantin gäller ett år efter att den slutliga kostnaden för föreningens fastighet har redovisats på en föreningsstämma.

Fastighets- och styrelseansvarsförsäkring
När inflyttningen startar tecknas en fastighetsförsäkring som täcker fastighetsskador orsakade av brand, inbrott, skadegörelse mm. Denna fullvärdesförsäkring täcker även styrelseansvar och skyddar bland annat föreningen från ekonomisk skada orsakad av styrelsemedlemmar.

Förvaltning

Under byggtiden sköter Götenehus den ekonomiska förvaltningen för föreningen. Efter slutbesiktning anlitar Götenehus en professionell förvaltare under entreprenadens garantitid, som i det normala fallet brukar vara två år från slutbesiktningen. Efter detta kan föreningen själv ta ställning till om man vill behålla denne förvaltare eller anlita en annan.