Västra Torget

Grästorp

I hjärtat av Grästorp har Götenehus vunnit en markanvisning med syfte att uppföra parhus i ett plan med äganderätt. Totalt finns plats för ca åtta parhus. Området är idag ett grönområde med närhet både till handel, service och rekreation. Vi planerar bostäder med en samtida traditionell arkitektur som smälter väl in i den omkringliggande bebyggelsen. På så sätt förstärks den befintliga strukturen med trädallén i norr och grönområdet i söder.

Då projektet fortfarande inte är helt färdigutvecklat tar vi gärna emot synpunkter och önskemål som vi kan ha med i den fortsatta processen och dialogen med kommunen för att utveckla detta område!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så återkommer vi med mer information!