Lassagården

Vara

I ett av Varas utbyggnadsområden har Götenehus vunnit en markanvisning för uppförande av radhus. Vår bärande tanke för detta projekt är att känslomässigt koppla dessa radhus till den befintliga miljöns karaktär och särdrag. Färgsättningen har valts i röda matta färger med kompletteringar av applikationer i svart.

Tomterna är planerade i vinkel med lokalgatan, vilket ger en fin privat trädgårdssida och dagsljus åt söder. Eftersom det största dagsljusflödet kommer från gatusidan är bostäderna planerade med terrass på entrésidan och större fönster mot vardagsrummet. Även baksidan har terrass för möjlighet till solstunder på dagens alla timmar och ett ljusflöde genom bostadens öppna planlösning. Övervåningen karaktäriseras av flexibilitet vad gäller rumsindelning och disponeringen av dessa.

Intresseanmälan

Projektet beräknas kunna säljstartas under andra halvåret av 2020. Anmäl ditt intresse så uppdaterar vi dig allt eftersom projektet fortskrider!