Kvarteret Badtunnan
Inredningsval

Mer information kommer närmare säljstart.