Bara Backar etapp 2 och 3

Nya bostäder med naturskönt läge

Bara Backar är ett exploateringsområde i västra delen av Bara som planeras för 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus och låga flerbostadshus. Våren 2019 invigdes den  nya förskolan med plats för 160 barn.

Götenehus kommer här att bygga totalt ca 50 bostäder varav 18 suterränghus i etapp ett. I etapp 2 planeras för radhus och etapp 3 för friliggande hus.

Här kommer du att trivas!

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan så återkommer vi med information närmare säljstart!