Bara Backar
Pris och planlösning

Priser från 3 995 000kr. Projektering pågår och mer information om priser kommer efterhand.

Suterränghus 168 kvm

Preliminär planlösning:

Suterränghus 139 kvm

Preliminär planlösning: