Bara Backar
Bostäder

Götenehus kommer här att bygga totalt ca 50 bostäder i form av friliggande tvåplanshus om ca 130 kvm och två typer av sutteränghus.

Mer information kommer.