Bara Backar

Bara Backar är ett exploateringsområde i västra delen av Bara som planeras för 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus och låga flerbostadshus. Inom området byggs även en förskola med plats för cirka 160 barn.

Området kommer att utformas med omfattande gröna ytor med olika karaktär såsom naturmark, klippta gräsytor och trädplanteringar, och byggs i ett kuperat landskap omgärdat av ytor med högt naturvärde. Två fördröjningsmagasin för dagvatten kommer också att anläggas, varav ett större med vattenspegel och en befintlig våtmark som utvidgas.

Genom området mellan Joachims Becks gata och Idrottsgatan byggs en huvudgata som kommer att utformas med trädallé och parallell gång- och cykelväg. Hastighetsdämpande åtgärder kommer att utföras längs gatan för att säkerställa korsande gång- och cykelvägar.

Området kommer att byggas i fyra etapper. Detaljplan för området är antagen höst 2016. Därefter påbörjas förberedelser för genomförande av markarbeten för etapp 1.

Götenehus kommer här att bygga totalt ca 50 bostäder i form av friliggande tvåplanshus om ca 130 kvm och två typer av sutteränghus.

Kan det bli bättre?

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för Bara Backar i rutan till höger så återkommer vi med mer information!

 

(Bilden ovan är en preliminär illustration.)