Nordtag
Bostäder

Götenehus planerar för tvåplanshus på 110-130 kvm i äganderättsform i ett området omgärdat av kulliga naturområden och befintlig småhusbebyggelse.

På ett annat område planeras bostadsrätter i form av radhus i två plan om ca 110 kvm, samt lägenheter på 2-4 rok i två våningar. Detta område ligger centralt och i direkt anslutning till ett större naturområde.

 

Mer information kommer.