Nordtag

Nordtag, Kungälv

Nordtag är ett nytt bostadsområde som växer fram och ska länka västra Ytterby med centrala Ytterby. Enligt stadsdelsvisionen för området är variation ett ledord. Här ska ny spännande arkitektur få ta plats och området ska bjuda in till möten mellan grannar och boende i Ytterby, bland annat genom sina gröna miljöer. Totalt räknar kommunen med att Nordtag ska inrymma ca 500 bostäder.

Götenehus kommer att bygga cirka 60 bostäder på två olika områden inom Nordtag. Götenehus planerar för tvåplanshus på 110-130 kvm i äganderättsform i ett området omgärdat av kulliga naturområden och befintlig småhusbebyggelse.

På det andra området planeras bostadsrätter. Detta område ligger centralt och i direkt anslutning till ett större naturområde. Här avser Götenehus att bygga radhus i två plan om ca 110 kvm, samt lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan. Samtliga radhus får naturliga utgångar till natur och kommunikationer.

Planerad byggstart för första etappen i området Nordtag är 2020.

Intresseanmälan

Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret till vänster så kontaktar vi dig närmare säljstart!