Bara Backar
Område & läge

 

Som boende i Bara bor du mitt i det skånska landskapet, bara 20 minuter med buss från Malmö. Här finns lugnet och fantastiska rekreationsmöjligheter med bokskogen och vackra Torups slott. Bokskogen är ett välbesökt utflyktsmål för joggning, picknick och lek, och för den som bara vill ta en promenad och njuta av ljuvlig natur och atmosfär.

Samtidigt finns all den service du behöver inom promenadavstånd så som mataffär, bibliotek, skolor, utomhusbad och vårdcentral.

Precis intill husen ligger dessutom den fina och alldeles nybyggda Bara backars förskola.

Området kommer att utformas med omfattande gröna ytor med olika karaktär såsom naturmark, klippta gräsytor och trädplanteringar, och byggs i ett kuperat landskap omgärdat av ytor med högt naturvärde. Två fördröjningsmagasin för dagvatten kommer också att anläggas, varav ett större med vattenspegel och en befintlig våtmark som utvidgas.

Genom området mellan Joachims Becks gata och Idrottsgatan byggs en huvudgata som kommer att utformas med trädallé och parallell gång- och cykelväg. Hastighetsdämpande åtgärder kommer att utföras längs gatan för att säkerställa korsande gång- och cykelvägar.

Området kommer att byggas i tre etapper. Detaljplan för området är antagen höst 2016.