Ängby Backe

14 attraktiva souterränghus i Täby Kyrkby

I en svagt sluttande terräng med sydvästläge har vi skapat en attraktiv och gemytlig boendemiljö med utsikt över Ängbys vackra landskap. Alla husen är utformade som sluttningshus utformade efter miljön och har entréerna placerade på undre respektive övre plan, vilket ger en varierande gatubild.

Husen är gavelställda mot söder och på denna gavel har vi ökat fönsterytan i vertikalled. På så vis låter vi solens strålar komma längre in i huskroppen vilket ger rum med mer ljus och känsla av volym. Balkongen på den västra fasaden ger en fin möjlighet att njuta av kvällssolen. Detta skapar också en avskildhet mot grannen då huskroppen blir som en avskärmning mellan fastigheterna. Husens homogena färgsättning i en röd nyans förstärker den lantliga karaktären i området.

Här trivs man!