Kaffekannan
Område & läge

Vid Rådaåsens fot

Som boende i ett nytt hus på Askeslätt kan du glädjas åt att ha både Vänerns vackra stränder och staden på nära håll. Gång- och cykelvägar letar sig från kvarterens hörn ut mot de omgivande grönområ­dena och vidare in mot staden med restauranger och affärsliv.

Kvarterets utformning bygger på visionen om trädgårdsstaden där lummiga trädgårdar kombineras med gemensamma grönytor. Här kommer du att trivas!

kaffekannan-flygbild

kaffekannan-sitplan-ny