Gräddkannan
Bostäder

18 moderna och energisnåla villor

graddkannan-hustyp

1-planshus • 101-116 kvm • 3-4 rok • Carport och förråd

Husen har byggts med fokus på tekniskt etablerad och ekonomiskt motiverad byggteknik. Väggkonstruktionen är förberedd för att klara framtidens energikrav. Uppvärmningen sker med vattenburen golvvärme som är ansluten till det lokala fjärrvärmenätet, värmesystemet kombineras med återvinning av ventilationen. Miljövänliga materialval och energiriktiga lösningar ger en hållbarhet över tiden där byggteknik och material samspelar, detta gäller för såväl bostäder som de omgivande ytornas utformning.

Carport och förråd skapar tillsammans med pergolor och solavskärmningar spännande uterum med olika karaktärer.