Gräddkannan

Att bo och leva med kvalitet

På Askeslätt vid Rådaåsens fot i kanten mellan stad och land har vi uppfört 18 hus med miljö- och energiriktiga konstruktioner. Kvarteret Gräddkannans utformning bygger på visionen om trädgårdsstaden där lummiga trädgårdar kombineras med gemensamma grönytor. Området erbjuder närhet till Vänerns vackra stränder som bjuder på härliga bad och vacker natur. Gång- och cykelvägar letar sig från kvarterens hörn ut mot de omgivande grönområdena och vidare in mot staden med restauranger och affärsliv.

Som boende på Askeslätt kan du glädjas åt att ha både Vänern och staden på nära håll och ett boende med kvalitet!