Västervång
Bostäder

vastervang-hustyp

1-planshus • 117-124 kvm • Carport och förråd

I Västervång bygger vi fem friliggande hus med ett modernt formspråk. Husens varierade färgsättning och form kommer att bidra till en unik och levande miljö som integreras med den befintliga bebyggelsen och skapa en trivsam omgivning.

Husen byggs även i välisolerade och energisnålt utförande med tanke på att både du och miljön skall må bra!

vastervang-hustyp-117