Brf Norreholms Lycka

Södra Sandby, Lund

Södra Sandby är den näst största tätorten i Lunds kommun och har strax över 6000 invånare.  Bebyggelsen på orten utgörs i huvudsak av villaområden och är en attraktiv ort med god service, och de goda kommunikationerna gör det enkelt att arbetspendla till exempelvis Lund eller Malmö. En resa till Lunds centrum tar ca 25 minuter.

I de nordöstra delarna av Södra Sandby har vi uppfört 21 nya bostadsrättslägenheter i Brf Norreholms Lycka – 15 radhus i tvåplansutförande och sex marklägenheter i ett plan. Gemensamt för båda hustyperna är den öppna planlösningen och en genomgående hög materialstandard.

Kan det bli bättre?