Svarte Mosse villastad

Länsmansgården

Västra Länsmansgården är uppbyggt på ett tidigare bergsområde. För att tillgodose 60-talets stora bostadsbrist byggdes här omkring 2800 lägenheter i tegel och betong.

Här har vi uppfört 32 naturskönt belägna radhus och friliggande villor med miljö- och energiriktiga konstruktioner mellan 110 och 138 kvm. Det stora naturområdet i direkt anslutning bjuder in till mysiga promenader eller löpturer i olika slingor.

Inom gångavstånd hittar du skolor, vårdcentraler, shopping, restauranger, matbutiker och andra kommersiella verksamheter. Från Temperaturgatans spårvagnshållplats når man i stort sett hela centrala Göteborg på 20 minuter.