Vi söker mark!

Vi söker aktivt markområden för nyproduktion av både villor, flerbostadshus och radhus. Företrädesvis söker vi mark i våra storstadsregioner, både råmark och planlagd mark.

Äger du mark som lämpar sig för nyproduktion av bostäder? Tveka inte att kontakta oss!

 

Per Sundequist
Chef Projektutveckling
Tel 0511-34 56 15
E-post per.sundequist@gotenehus.se

Fredrik Arvidsson
Chef Styckehus
Tel 0511-34 53 51
E-post fredrik.arvidson@gotenehus.se