Bara Backar
Bostäder

Götenehus kommer att bygga totalt ca 50 bostäder i form av friliggande enplanshus om ca 112 kvm, friliggande tvåplanshus om ca 130 kvm och två typer av sutteränghus.

Mer information kommer.