Svarte Mosse villastad
Aktuellt

1 juni 2017

svartemosse-aktuellt-170601

Byggnationen av Svarte Mosse löper på precis enligt plan och många av husen är redan inflyttade.

Alla köpare har nu haft tillvalsmöten med vår kundansvarige och valt inredningsdetaljer som gör varje hus unikt.

 


Första inflyttningarna

svartemosse-aktuellt-170508

8 maj 2017

Nu är de första husen färdigställda och inflyttade. Byggnationen löper fortsatt på och följer tidsplanen som är satt.

 


Första husen monterade

svartemosse-aktuellt-160921

21 september 2016

Nu är byggnationen igång på allvar. De första husen i etapp 1 har monterats och grunder för resterande hus gjuts nu.

 


Markarbeten påbörjade!

lansmansgarden-markarbeten

Markarbetena har nu påbörjats med en första sprängning